Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Đăng bởi Administrator lúc 09:18 - 28/10/2014

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm Bảo Minh

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM của Bảo Minh bảo hiểm cho các nhà sản xuất sản phẩm, nhà phân phối sản phẩm hay các nhà bán lẻ mà sản phẩm do mình sản xuất hoặc phân phối làm phát sinh sự kiện kiện bồi thường có liên quan đến những sản phẩm sản xuất hay vận chuyển.


Ví dụ về về những trường hợp phát sinh bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm : 


Nhà hàng cung cấp thực phẩm, công ty tổ chức sự kiện, khách sạn : Do quá trình chế biến hoặc bảo quản không đảm bảo an toàn vệ sinh gây cho thực khách bị ngộ độc.

Công ty xây dựng : trong quá trình xây không đảm bảo an toàn về tỉ lệ dẫn đến các tai nạn bất ngờ như sập móng, đổ nhà, nứt trần gây mất an toàn cho người sử dụng.

Nhà sản xuất đồ chơi trẻ em: khi trẻ em sử dụng đồ chơi mà các bộ phận của trò chơi gây thương tích cho trẻ em hoặc không có đầy đủ các khuyến cáo cho trẻ em và phụ huynh biết giới hạn độ tuổi.

Nhà phân phối các thiết bị điện, dây điện, nguồn điện.v.v mà khi người sử dụng bị chập, cháy gây hoản hoạn, hư hỏng nhà và các thiết bị liên quan do lắp đặt sai hoặc không đúng kĩ thuật

Bao-hiem-trach-nhiem-san-pham
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm


1. Các số tiền mà Người được bảo hiểmtrách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:

1.1. thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bất cứ người nào,

1.2. tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản

gây ra bởi hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ của Người được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục.

2. Toàn bộ chi phí kiện tụng

2.1. mà Người được bảo hiểm phải trả cho người khiếu nại,

2.2. đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường như qui định trong Quy tắc bảo hiểm này;

QUI ĐỊNH rằng trách nhiệm của Bảo Minh về các khoản phải bồi thường cho bất kỳ một hay nhiều người khiếu nại về hoặc từ một hay hàng loạt các sự cố là hậu quả hay được qui là do môt nguồn hay một nguyên nhân gốc, sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường đã nêu trong Phụ lục cho mỗi sự cố, và đối với tất cả các thương tật, tổn thất hay tổn hại là hậu quả của tất cả các sự cố xảy ra trong thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm đã qui định trong Phụ lục cho mỗi thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết, thì đối với trách nhiệm mà Người được bảo hiểm gây ra, Bảo Minh sẽ bồi thường cho người đại diện của Người được bảo hiểm theo điều kiện và phụ thuộc vào hạn mức giới hạn qui định của Quy tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện và phải phụ thuộc vào điều kiện, loại trừ, hạn mức trách nhiệm và điều khoản của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.

Không thuộc phạm vi bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :

1.Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, tổn thất hay tổn hại do hành động cố tình hay khiếm khuyết của Người được bảo hiểm;

2.Trách nhiệm theo thoả thuận của Người được bảo hiểm, trừ khi trách nhiệm đó mặc nhiên Người được bảo hiểm phải chịu cho dù có hay không có thoả thuận đó;

3.Trách nhiệm về thương tật hay ốm đau của bất kỳ người nào theo hợp đồng dịch vụ hay học việc với Người được bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó phát sinh trong quá trình người đó làm việc cho Người được bảo hiểm hoặc về những khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải trả theo qui định luật pháp liên quan tới thương tật và ốm đau do nghề nghiệp;

4.Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại tài sản;

4.1.Của Người được bảo hiểm;

4.2 Dưới quyền quản lý hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người làm công, người đại lý của Người được bảo hiểm;

5. Trách nhiệm về thương tật, ốm đau, tổn thất hay tổn hại 

5.1.Gây ra bởi bất cứ vật gì Người được bảo hiểm mua mà người bán phải chịu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật và thường luật quy định. 

5.2. Gây ra bởi bất kỳ hàng hóa (hay vật chứa đựng hàng hóa đó)

5.2.1 Được quản lý hay dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm

5.2.2 Được cung cấp bởi Người được bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ được thực hiện tại bất kỳ địa điểm nào khác với phạm vi địa lý quy định trong hợp đồng

6. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hay tổn thất, tổn hại tài sản phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc thiết kế, quy hoạch, công thức hay chỉ dẫn về, hoặc các thông tin chi tiết của bất kỳ hàng hóa nào hoặc hướng dẫn, chỉ định hoặc các thông tin về những đặc tính, sủ dụng, bảo quản đối với bất kỳ hàng hóa nào.

7. Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại của hàng hóa cung cấp bởi Người được bảo hiểm trong trường hợp tổn thất hay tổn hại này có thể do khuyết tật, bản chất hay không thích ứng của hàng hóa đó. 

8. Mọi tố quyền đòi bồi thường trước tòa án của quốc gia nào ngoài quốc gia mà theo Phụ lục, trụ sở chính của Người được bảo hiểm đặt tại đó.

9. Mọi trách nhiệm pháp định cho dù có tính chất trực tiếp hay gián tiếp gây ra hay được qui cho hoặc phát sinh từ những nguyên nhân sau:

9.1. Hoạt động phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân từ quá trình đốt năng lượng hạt nhân (bao gồm cả quá trình tự duy trì hoặc phân hủy hạt nhân).

9.2. Sự phóng xạ, nhiễm độc, nổ các tài sản nguy hiểm của việc lắp ráp nguyên tử nổ hoặc vũ khí nguyên tử hoặc các cấu thành vật chất có liên quan;

9.3. Bệnh phổi do chất amiăng hay các bệnh liên quan (kể cả bệnh ung thư) phát sinh do có sự tồn tại việc sản xuất, xử lý các qui trình chế tạo, bán, phân phối, lưu kho, sử dụng chất amiăng, các sản phẩm amiăng hoặc sản phẩm có chứa chất amiăng.

10. Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do hoặc vì

10.1. Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của ngoại bang, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (có tuyên chiến hay không tuyên chiến),

10.2. Nội chiến, chiến sự, bạo động dân sự là những hoạt động do nổi loạn của quần chúng, quân sự, bạo động, cách mạng, trưng thu, tiếm quyền,

10.3. Tình trạng thiết quân luật hay bao vây hoặc những sự cố hay nguyên nhân đưa đến công bố hay duy trì bao vây đó;

10.4. Bất kỳ hành động của người nào nhân danh hay có liên quan đến mọi tổ chức có những hành động trực tiếp bằng vũ lực nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp hay thực tế hoặc gây ảnh hưởng đến chính quyền bằng hành động khủng bố hay bạo lực hoặc cướp phá có liên quan tới bất kỳ những sự cố nào đã nói ở trên.

Những ai cần bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: các công ty sản xuất hàng hóa sản phẩm, các công ty vận chuyển, đại lý bán lẻ cấp 1, cấp 2, nhà phân phối sản phẩm, nhà hàng, khách sạn.v.v

Thông tin liên hệ : Ms Hiền - nthien@baominh.com.vn- 091 452 38 39 
                               Mr Công - lienhe@muabaohiem.net- ncongn@gmail.com 0972 14 99 45 

>