Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm trách nhiệm

Đăng bởi Administrator lúc 09:41 - 15/08/2014

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM 

Bảo Minh luôn tự hào là một trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam, Sản phẩm bảo hiểm của bảo minh luôn đi tắt đón đầu, và đảm bảo được nhu cầu ngày càng tăng của người dân Việt Nam. Hiện nay nhóm bảo hiểm trách nhiệm đang ngày càng được khách hàng chú ý  và yêu cầu nhóm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Các sản phẩm

1.  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

2.  Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

3.  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng

4.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư & kỹ sư

5.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ

6.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư/công chứng

>