Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường hàng không

Đăng bởi Administrator lúc 11:09 - 07/05/2014

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không


+ Sự cần thiết nên mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển


+ Bảng tóm tắt 3 điều kiện bảo hiểm


+ Điều khoản bảo hiểm ( Vận chuyển nội địa của Bảo Minh, ICC ‘ A ; B ; C ‘ của 


hiệp hội bảo hiểm London, ‘ AIR’)


+ Chứng từ cần thiết mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển : ( Giấy yêu cầu ( Link 


tải về) bảo hiểm, Hợp đồng vận chuyển, hợp đồng ngoại thương – sale contract, Hóa 


đơn, vận đơn ( B/l)


+ Mẫu bồi thường ( Claim form)


+ Liên hệ mua bảo hiểm


+ Tin tức liên quan

>