Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển

Đăng bởi Administrator lúc 11:00 - 07/05/2014

Bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển

Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay không ai có thể đoán định trước rủi ro xảy ra như thế nào và vào lúc nào. Khi xảy ra rủi ro thì thiệt hại về kinh tế rất lớn nên mua bảo hiểm chính là cách dể bạn chuyển rủi ro cho công ty bảo hiểm bằng cách đóng một khoản phí nhỏ trong phạm vi bạn có thể kiểm soát đuợc mà thực sự yên tâm với rủi ro vì đã đuợc chuyển cho công ty bảo hiểm.


bao-hiem-hang-hoa-xuat-nhap-khau-duong-bien
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển


Sản phẩm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển của Bảo Hiểm Bảo Minh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết, là nơi mang lại niềm tin cho khách hàng, vì bảo hiểm chính là mua rủi ro bán niềm tin của khách hàng.

Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển là điều kiện bắt buộc để ngân hàng mở LC

- Bảng tóm tắt 3 điều kiện bảo hiểm

Điều khoản bảo hiểm C theo điều khoản bảo hiểm của hiệp hội Anh 

Tổn thất thiệt hại hợp lý quy cho :

Cháy, nổ

Tàu thuyền mắc cạn, nằm cạn, chìm, lật

Phương tiện vận tải lật hay trật đường rầy

Đâm va của tàu, thuyền, phương tiện vận tải với vật thể khác không phải là nước

Dỡ hàng tại cảng lánh nạn

Tổn thất thiệt hại gây ra bởi:

Hy sinh tổn thất chung

Vứt hàng xuống biển

Đóng góp tổn thất chung

Trách nhiệm đâm va trên cơ sở đâm va hai tàu đều có lỗi

Điều khoản bảo hiểm B theo điều khoản bảo hiểm của hiệp hội Anh 

Bao gồm điều khoản C và 

- Động đất, núi lửa phun, sét 

- Nước biển, sông hồ tràn vào tàu, thuyền, phương tiện vận tải, container, nơi để hàng

- Cuốn xuống biển

- Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi mất khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng , hoặc đang dỡ hàng khỏi tàu hoặc salan

Điều khoản bảo hiểm A theo điều khoản bảo hiểm của hiệp hội Anh :

Bao gồm điều khoản bảo hiểm B và 

- Thời tiết xấu (heavy weather)

- Manh động (barratry), hành động manh tâm (malicious acts)

- Cướp biển (piracy)

- Các rủi ro đặc biệt (extraneous risks)


- Chứng từ cần thiết mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển :

Giấy yêu cầu  bảo hiểm

Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng ngoại thương – sale contract

Hóa đơn, vận đơn ( B/l) )

Biểu phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển đường biển 

Thông tin liên hệ mua bảo hiểm : 
Mr Công 0972 14 99 45 Email: lienhe@muabaohiem.net hoặc ncongn@gmail.com
Mrs Hiền 091 452 38 39 Email: nthien@baominh.com.vn
Địa chỉ : Số 2 giảng võ, đống đa, hà nội 


>