Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn

Đăng bởi Administrator lúc 10:30 - 07/05/2014


BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TAI NẠN

( Quy tắc bảo hiểm  sức khỏe và tai nạn ban hành kèm theo quyết định số 3708/2007-BM/BHCN ngày 16/11/2007 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.) 
Đáp ứng yêu cầu được khám chữa bệnh tại các Bệnh viện uy tín, dịch vụ chất lượng cao như Việt Pháp, Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Đức, Nhi Trung ương Phòng Khám gia đình Vạn Phúc……..
Thủ tục bồi thường nhanh chóng, thuận tiện.

A/ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:
I/. BẢO HIỂM TAI NẠN


Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị tổn thương thân thể do tai nạn mà tổn thương thân thể này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác,dẫn đến chết, thương tật thân thể trong vòng 24 tháng hay làm phát sinh các chi phí y tế, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm như sau:bao-hiem-suc-khoe-va-tai-nan
Quyền lợi bảo hiểm tai nạn


II/.BẢO HIỂM SỨC KHỎE ( ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN):
II.1- BẢO HIỂM SINH MẠNG:

Trong thời gian có hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị tổn thương thân thể do ốm đau, bệnh tật, thai sản mà tổn thương thân thể này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến chết, thương tật thân thể trong vòng 24 tháng, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo các mục sau:


bao-hiem-suc-khoe-va-tai-nan


II.2- BẢO HIỂM CHI PHÍ Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ:

Trong thời gian có hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị ốm đau,bệnh tật, thai sản đòi hỏi phải nằm viện, phẫu thuật tại bệnh viện, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo các mục sau:


Quyền lợi được bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm
Chương trình 1
Chương trình 2
Chương trình 3
Chương trình 4
Giới hạn trách nhiệm
150.000.000
75.000.000
45.000.000
30.000.000
Tiền nằm viện, tối đa 90 ngày/năm, giới hạn/ngày gồm:
- Giường bệnh, bữa ăn trong bệnh viện ,  Thuốc điều trị, tiền bác sỹ
-  Chi phí xét nghiệm, Vật tư y tế khác
7.500.000
 
3.000.000
 
2.250.000
1.500.000
Điều trị chăm sóc đặc biệt, tối đa 30 ngày/năm, giới hạn/ngày
15.000.000
6.000.000
4.500.000
3.000.000
Chi phí phẫu thuật, giới hạn/năm
150.000.000
75.000.000
45.000.000
30.000.000
Phẫu thuật ghép cơ quan cơ thể, giới hạn/năm
150.000.000
75.000.000
Không
Không
Điều trị trước khi nhập viện ( trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện), giới hạn/năm
4.500.000
3.000.000
Không
Không
Điều trị sau khi xuất viện, tối đa 30 ngày/năm
750.000/ngày
450.000/ngày
Không
Không
Điều trị tại nhà, tối đa 30 ngày/năm
375.000/ngày
225.000/ngày
Không
Không
Chi phí xe cứu thương
Trả toàn bộ
Trả toàn bộ
Trả toàn bộ
Trả toàn bộ
Trợ cấp nằm viện, giới hạn/ ngày nằm viện
225.000
150.000
120.000
75.000
Chi phí mai táng
3.000.000
2.250.000
1.500.000
1.500.000
Phí bảo hiểm/người/năm ( VNĐ)
2.250.000
1.500.000
1.200.000
900.000

II.3 -CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Trong thời hạn bảo hiểm,  Người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, thai sản phải khám chữa bệnh ngoại trú, Bảo Minh trả 100% chi phí khám chữa bệnh bao gồm:

        + Tiền khám bệnh

+ Tiền thuốc theo chỉ định của bác sỹ

+ Chi phí xét nghiệm chẩn đoán

+ Các thủ thuật điều trị

+ Vật l‎í trị liệuLựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
Lựa chọn 4
10.500.000 VNĐ
7.500.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ
3.000.000 VNĐ


B. PHÍ BẢO HIỂM/NGƯỜI/NĂM ( I+II): ( VNĐ)

STT
Quyền lợi bảo hiểm
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
Lựa chọn 4
1
I/ Bảo hiểm tai nạn
I.1. Bảo hiểm sinh mạng: Chết, Thương tật toàn bộ, thương tật bộ phận vĩnh viễn.
200.000
100.000
50.000
50.000
I.2. Chi phí y tế điều trị tổn thương thân thể do tai nạn
( thương tật tạm thời)
450.000
450.000
300.000
225.000
2
II/ Bảo hiểm sức khỏe
II.1. Bảo hiểm sinh mạng
300.000
200.000
100.000
60.000
II.2. Chi phí điều trị nội trú
2.250.000
1.500.000
1.200.000
900.000
II.3. Chi phí điều trị ngoại trú
2.340.000
1.800.000
1.350.000
900.000
TỔNG CỘNG
5.540.000
4.050.000
3.000.000
2.135.000
( Sẽ có giảm phí bảo hiểm tối đa 30% tùy vào số lượng người tham gia)C. HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
* Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của Bảo Minh.
* Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.
* Các chứng từ y tế: đơn thuốc, giấy ra viện, phiếu điều trị, bảng kê chi phí điều trị nội trú (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật)... do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký và đóngdấu.
* Các chứng từ chi phí y tế: biên lai viện phí, hóa đơn thuốc, hoá đơn bệnh viện, phòng khám…..
* Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm chết).
*  Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm
chết).


D. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG:
* Số tiền bồi thường đến 20trđ/1 hồ sơ: Trong vòng 5 ngày làm việc ( không kể thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
* Số tiền bồi thường từ 20 trđ đến 50 trđ/ 1 hồ sơ: Trong vòng 10 ngày làm việc ( không kể thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
* Số tiền bồi thường trên 50trđ/ 1 hồ sơ: Trong vòng 15 ngày làm việc ( không kể thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
- Đến các Trụ sở của Bảo Minh gần nhất hoặc 
- Gọi đến số: 091.452.3839, email: nthien@baominh.com.vn ( Ms Hiền)
                      0972.149. 945, email: lienhe@muabaohiem.net ( Mr Công)
                     

>