Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Đăng bởi Administrator lúc 10:20 - 07/05/2014

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh


I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:
Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 1 tuổi đến 60 tuổi (sau đây gọi là Người được bảo hiểm - NĐBH).
II. PHẠM VI BẢO HIỂM
Phạm vi bảo hiểm A: Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản
Phạm vi bảo hiểm B: Chết và thương tật thân thể do tai nạn;
Phạm vi bảo hiểm C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.
III. SỐ TIỀN BẢO HIỂM( STBH)
Chương trình phổ thông: STBH đến 20.000.000đ
Chương trình đặc biệt: STBH từ trên 20.000.000đ đến 800.000.000đ

IV. PHÍ BẢO HIỂM = TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM X SỐ TIỀN BẢO HIỂM:

 
bieu-phi-bao-hiem-suc-khoe-toan-dien
Biểu phí bảo hiểm sức khỏe toàn diện chương trình phổ thôngbieu-phi-bao-hiem-suc-khoe-toan-dien-chuong-trinh-dac-biet
Biểu phí bảo hiểm sức khỏe toàn diện chương trình đặc biệt

V. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Bao gồm có 2 chương trình để khách hàng có thể lựa chọn tham gia đó là chương trình phổ thông và chương trình đặc biệt: 

  1. Chương trình phổ thông:
Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản: Trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm phạm vi A
Chết do tai nạn: Trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm phạm vi B
Thương tật vĩnh viễn và thương tật tạm thời do tai nạn: Trả theo tỷ lệ % STBH được quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền thương tật của Bảo Minh.
Nằm viện Tây Y do ốm đau, bệnh tật, thai sản ( Tối đa 60 ngày/năm):
                      - 10 ngày đầu trả 0.5% STBH /ngày nằm viện
                      - Ngày thứ 11 trở đi trả 0.3% STBH /ngày nằm viện

 Nằm viện Đông Y do ốm đau, bệnh tật, thai sản ( Tối đa 90 ngày/năm):
                       - 20 ngày đầu trả 0.2% STBH/ngày nằm viện
                       - Ngày thứ 21 trở đi trả 0.1%STBH/ngày nằm viện

2. Chương trình đặc biệt:

Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản: Trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm phạm vi A
Chết do tai nạn: Trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm phạm vi B
Thương tật vĩnh viễn: Trả theo tỷ lệ % STBH phạm vi B được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật của Bảo Minh.
Thương tật tạm thời: Trả chi phí điều trị thực tế + trợ cấp 0,1% STBH/ngày điều trị, tối đa 180 ngày/năm. Tổng số tiền được trả không vượt quá tỷ lệ % thương tật quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật của Bảo Minh.

 Nằm viện Tây y do ốm đau, bệnh tật, thai sản ( Tối đa 60 ngày/năm)
                       -10 ngày đầu trả chi phí điều trị thực tế+ trợ cấp 0.08% STBH/ngày nằm viện,tổng số tiền được trả tối đa là 0.5% STBH/ngày nằm viện.
                       - Ngày thứ 11 trở đi trả chi phí điều trị thực tế + trợ cấp 0.05% STBH/ngày nằm viện, Tổng số tiền được trả tối đa 0.5% STBH/ngày nằm viện.

 Nằm viện Đông y do ốm đau, bệnh tật, thai sản ( tối đa 90 ngày/năm): 
                       -  20 ngày đầu trả chi phí điều trị thực tế, không quá 0.2% STBH/ngày nằm viện
                       -  Ngày 21 trở đi trả chi phí điều trị thực tế, không quá 0.1% STBH/ngày nằm viện

 Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản trả chi phí điều trị thực tế gồm:
                        -  Hội chẩn, gây mê, chi phí mổ, phòng mổ. Tổng số tiền được trả không vượt quá tỷ lệ % STBH tương ứng với từng loại phẫu thuật quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền Phẫu thuật của Bảo Minh.

VI/ THỦ TỤC YÊU CẦU TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG:
Gồm có:
+ Đơn yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Theo mẫu của Bảo Minh cung cấp ) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương
+ Các chứng từ điều trị y tế ( Sổ y bạ, giấy ra viện, phiếu phẫu thuật, phim chụp, Hóa đơn, Biên lai viện phí, Bảng kê chi phí điều trị nội trú…..)
+ Giấy chứng tử và chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp ( trường hợp Người được bảo hiểm chết)
VII. LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM:
   Ms : Nguyễn thu Hiền 091 452 38 39 - email: lienhe@muabaohiem.net hoặc nthien@baominh.com.vn

>