Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm kết hợp con người

Đăng bởi Administrator lúc 10:18 - 07/05/2014


Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe, an toàn cho cán bộ, công nhân viên  nhằm mục đích ổn định tài chính cho CBNV trước các rủi ro liên quan đến chi phí y tế cho tai nạn, ốm đau, bệnh tật và thai sản, tạo sự yên tâm, gắn bó làm việc lâu dài của người lao động, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, Bảo Minh Thăng Long – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin gửi tới Quý khách hàng “ Chương trình BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI  cho Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên “ với những nội dung cụ thể như sau:


I. PHẠM VI BẢO HIỂM:
- Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân;
- Phạm vi bảo hiểm B: Thương tật thân thể do tai nạn;
- Phạm vi bảo hiểm C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

II. SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM:
1. SỐ TIỀN BẢO HIỂM:
Phạm vi bảo hiểm
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Phạm vi bảo hiểm A
10.000.000đồng/người/vụ
20.000.000đồng/người/vụ
Phạm vi bảo hiểm B
  10.000.000đồng/người/vụ
20.000.000 đồng/người/vụ
Phạm vi bảo hiểm C
10.000.000 đồng/năm
20.000.000 đồng/năm


2.PHÍ BẢO HIỂM: 

2.1 Từ 50 người tham gia bảo hiểm trở lên và độ tuổi bình quân đến 40 tuổi

Phí bảo hiểm
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Phạm vi bảo hiểm A
34.000đ
68.000đ
Phạm vi bảo hiểm B
23.000đ
46.000đ
Phạm vi bảo hiểm C
40.000đ
80.000đ
Phí bảo hiểm
97.000đ
194.000đ

 2.2 . Dưới 50 người tham gia bảo hiểm:
       2.2.1 Lựa chọn 1( Số tiền bảo hiểm: 10trđ)

Phí bảo hiểm/ Tuổi
18 đến 40 tuổi
41 đến 60 tuổi
61 đến 65 tuổi
Phạm vi bảo hiểm A
34.000đ
130.000đ
185.000đ
Phạm vi bảo hiểm B
23.000đ
23.000đ
23.000đ
Phạm vi bảo hiểm C
40.000đ
63.000đ
100.000đ
Phí bảo hiểm
97.000đ
216.000
308.000đ

2.2.2 Lựa chọn 2( Số tiền bảo hiểm: 20trđ)
Phí bảo hiểm/ Tuổi
18 đến 40 tuổi
41 đến 60 tuổi
61 đến 65 tuổi
Phạm vi bảo hiểm A
68.000đ
260.000đ
370.000đ
Phạm vi bảo hiểm B
46.000đ
46.000đ
46.000đ
Phạm vi bảo hiểm C
80.000đ
126.000đ
200.000đ
Phí bảo hiểm
194.000đ
432.000đ
616.000đ

3.QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:

         - Chết ro mọi nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm:
Chi trả hết mức trách nhiệm ( Số tiền bồi thường = Số tiền bảo hiểm)
       - Thương tật vĩnh viễn , thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:
Chi trả theo tỷ lệ % Quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật x Số tiền bảo hiểm
       - Nằm viện do ốm đau, bệnh tật thai sản:
            + Nằm viện Tây y: Chi trả 0.5% Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện, không quá 60 ngày/năm
            + Nằm viện Đông y: Chi trả 0.2%Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện, không quá 150 ngày/năm
        - Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản:
     Chi trả theo tỷ lệ % Quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật x Số tiền bảo hiểm


THỦ TỤC YÊU CẦU TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG: ( Theo Quy tắc đính kèm)
- Đơn yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Theo mẫu của Bảo Minh cung cấp ) có xác nhận của cơ quan.
- Các chứng từ điều trị y tế ( Sổ y bạ, giấy ra viện, phiếu phẫu thuật, phim chụp…) hoặc giấy chứng tử, giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp ( trường hợp tử vong)
-  Các giấy tờ cần thiết khác. ( Bằng lái xe, đăng ký xe ( Tai nạn giao thông), biên bản tai nạn lao động….)


THỜI GIAN XÉT TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG: 
Trong vòng từ 03 đến 05 ngày kể từ khi Bảo Minh Thăng Long nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc
- Gọi số 091.452.3839 hoặc
- Email: lienhe@muabaohiem.net
               nthien@baominh.com.vn>