Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm tai nạn lái phụ và người ngồi trên xe

Đăng bởi Administrator lúc 14:37 - 07/05/2014

 Mỗi sản phẩm gồm: - Quyền lợi bảo hiểm

 - Sự cần thiết nên mua bảo hiểm

 - Phí bảo hiểm ( đường link tải về)

 - Quy tắc bảo hiểm ( đường Linh tải về)

 - Hướng dẫn mua bảo hiểm ( Thông tin cần cung cấp khi yêu 

cầu bảo hiểm, biểu mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm)

 - Liên hệ mua bảo hiểm nhanh chóng thuận tiện( Điện thoại, 

email)

 - Danh sách garage ủy quyền của Bảo Minh, form mẫu Thông 

Báo tai nạn và yêu cầu trả tiền bảo hiểm

 - Hủy hợp đồng và hoàn phí bảo hiểm

 - Tin tức liên quan ( Vụ bồi thường điển hình, thông tin tai 

nạn….)

 - Hỏi đáp thắc mắc

>